Teoria » herbyrodowe.pl - herby, godła, odznaki

Teoria

szkice starych herbów szlaczeckich

O herbach i heraldyce

Teorią herbów zajmuje się nauka zwaną heraldyką. Ta zaś jest częścią historii.
Z biegiem lat heraldyka przybiera charakter sztuki.
Literatura, a obecnie Internet są przebogate w opisy i ilustracje z tym związane.
Od zarania herb był znakiem rozpoznawczym. Już w Starym Testamencie opisano podział
"...wedle hufców, znaków i chorągwi, i domów rodzin swoich".
Podczas starć bitewnych oznaczenia na tarczach, hełmach, chorągwiach
pozwalały na identyfikację i odróżnienie od wroga.

Wyodrębniały się znaki stanu rycerskiego.
Od XIII w. herb staje się znakiem przynależności do danej ziemi i pana, a dalej z czasem, 
oznaką przynależności do stanu szlacheckiego.
Wprowadzając znaki swoich panów, herbów zaczynają używać miasta, instytucje kościelne,
cechy rzemieślnicze.

Strona w opracowaniu.
cdn 


     Powrót do góry

powrót

Menu herbyrodowe.pl